MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Van der Lugt Lisianthus een vanzelfsprekendheid. Duurzaam telen doen we al jaren, met aandacht voor het milieu, voor de mensen in ons bedrijf en voor hygiëne en veiligheid.
Van der Lugt Lisianthus is daarom ook deelnemer aan het MPS-keurmerk. Kwekers die daarvoor in  aanmerking komen, telen verantwoord en voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen. We produceren op milieuvriendelijke manier warmte en CO². Restwarmte wordt geleverd aan de buren.

MPS

MPS startte in 1993 als regionaal Milieu Project Sierteelt, maar is nu een organisatie die actief is in meer dan veertig landen. Met de oprichting van MPS werden stappen gezet naar marktgericht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. MPS ontwikkelde een certificeringsschema om de milieubelasting in de sierteelt te verlagen. Voor het certificaat wordt onder ander gekeken naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval.

Toepassingen

LD120628-011-web.jpg
LD120628-012-web.jpg
5e1eb46c-6eb8-4cb9-9a4b-4e14da9ea4b7.jpg

Copyright © 2011 Lisianthus Kwekerij Gebr. van der Lugt

Webdesign: JEM-id